Kontakt

Kancelária / Sídlo firmy

QEXport s.r.o.
Na Zongorke 7604/4, 911 01, Trenčín
Slovensko

Sklad

QEXport s.r.o.
Ul. Ľudovíta Stárka 2850, 911 05, Trenčín
Slovensko
QEXport s.r.o.
Na Zongorke 7604/4, 911 01, Trenčín, Slovenská Republika
Konateľ: Ing. Ľuboslav Jargaš
IČO: 50592009
DIČ: 2120407146
IČ DPH: SK2120407146
Registrácia: Zapísaný v Obch. registri Okr.súdu v Trenčíne.odd.Sro.vložka č.33867/R
Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2943032832/1100
IBAN: SK46 1100 0000 0029 4303 2832
SWIFT/BIC CODE: TATR SK BX

Riaditeľ: Ľuboslav Jargaš
jargas@qexport.sk   +421 903 476 833

Technická podpora: Peter Batka
batka@qexport.sk +421 903 470 829

Podpora obchodu: Katarína Jargašová
jargasova@qexport.sk +421 904 198 800

Podpora obchodu: Dana Batková
batkova@qexport.sk +421 903 106 020

Súhlasím so spracovaním osobných údajov Ochrana údajov